STAP 3: Bewerken met Gravostyle

File klaarmaken in Gravostyle.