Visie

U bent op de oude website van FabLab+ terecht gekomen. Graag verwijzen we u door naar de nieuwe website: klik hier !

The idea of school as a place where knowledge is transferred from teacher to student, whose success is measured by the accuracy of his/her regurgitation of it, is antiquated.’
Tony Wagner – Harvard University’s Innovation Lab

 

Probleemgestuurd leren
Binnen de lessen wereldoriëntatie of techniek / wetenschappen kan met de leerlingen het proces van probleemgestuurd leren intensief getraind worden.

Op die manier kan S.T.E.M. (science, technology, engineering & mathematics) getriggerd worden bij zowel de leerlingen als bij de leerkrachten.

We willen leerkrachten aanzetten om op een andere manier naar bestaande lessen te kijken.

 

Trial & Error didactiek
waarbij falen gestimuleerd wordt om daarna verbeteringen aan te brengen.

Pull- vs Push-onderwijs
waarbij de nadruk ligt op iets meemaken i.p.v. iemand die erover vertelt of een filmpje laat zien. Het resultaat kan later meegenomen en getoond (+ online gedeeld) worden, waardoor er een veel snellere succeservaring is (trots: “dat hebben wij gemaakt”).

Ervaringsgericht onderwijs
waarbij leerlingen a.d.h.v. interdisciplinaire projecten (vb. techniek – geschiedenis) ervaren hoe ergens mee werd omgegaan in de tijd/omgeving/omstandigheden die ze bestuderen.

Doelgroepen onderwijs
FabLab+ zet in op twee bruggen (overgangsmomenten/keuzemomenten):

  1. De overgang van 3de graad basis onderwijs naar 1ste graad secundair onderwijs (1ste brug)
  2. De overgang van 3de graad secundair onderwijs naar hoger onderwijs Techniek & Wetenschappen (productontwikkelaars, architecten, ingenieurs, etc.) (2de brug).

FabLab_v4_pptx__Alleen-lezen_

 

‘While this kind of education does result in the gain of measurable, practical skills, it’s really about the problem-solving skills as opposed to the specific [technical] skills.’
David Wells – Manager of creative making and learning at the New York Hall of Science

 

Primaire doelstelling:
P.D.1: STEM-promotie: onderwijs vanuit interessegebied Wetenschappen & Techniek promoten

Secundaire doelstellingen (gender):
S.D.1: Het aandeel meisjes binnen Wetenschappen & Techniek verhogen
–> ter illustratie: meisjes kiezen binnen Wetenschappen en Techniek momenteel hoofdzakelijk voor Farmacie & Bio-wetenschappelijke richtingen (Bio-ingenieur, Biomedische wetenschappen)

S.D.2: Het aandeel jongeren van allochtone origine binnen Wetenschappen & Techniek verhogen
–> ter illustratie: white collar-trap: jongeren van allochtone origine (en hun ouders) kiezen hoofdzakelijk voor studierichtingen die klinken alsof ze een kantoorjob garanderen (bv. Handel, Kantoor), terwijl deze richtingen onvoldoende leiden tot de arbeidsmarkt

 

‘[Many] students are beginning to see themselves as designers, makers. [They’re now] constantly looking at the world in terms of problems that they can solve.”
Pam Moran – Superintendent Albemarle County Public Schools